08.05

Rubriik:

Tartu Rulliõhtud ka sellel aastal!

Tartu Rulliõhtud 2017
JUHEND
1. Eesmärk
1.1. Propageerida rulluisutamist.
1.2. Valmistada rulluisutajaid ette osalemaks rulluisu rahvaspordiüritustel.
2. Korraldaja, toimumise aeg ja koht.
2.1. Ürituse korraldajaks on Tartu Rulluisuklubi
2.2. Üritus toimub kolme etapilisena Tartu Tähtvere spordipargi 850 m ringil.
1.etapp 31. mai
2.etapp 28.juuni
3.etapp 02. august
2.3.Start on avatud kl 18.30-20.00
2.4.Üritus toimub ainult kuiva ilmaga! Etapi ärajäämisel seda edasi ei lükata ning üldarvestusse läheb sellevõrra vähem etappe.
3. Võistluskorraldus
3.1. Võistlus toimub eraldistardist käsitsi ajavõtuga.
3.2. Igal osalejal on võimalik avatud stardiaja jooksul läbida ajavõtuga 850 meetrist ringi kahel korral.
3.3. Lasteklassides starditakse 1-2 kaupa vastavalt stardijärjekorrale, mis moodustub registreerumise järjekorras. Alustatakse noorematest.
3.4. Alates fitnessklassidest starditakse vabas järjekorras olles selleks saanud loa ajavõtukohtunikult.
3.5. Korraga on rajal maksimaalselt kaks osalejat.
3.6. Etapi arvestusse läheb osaleja kahe ringi aegade summa (lasteklassides ühe ringi aeg).
3.7. Osalema on oodatud kõik rulluisuhuvilised, kes peavad 850 meetrise ringi läbimist endale jõukohaseks.
3.8. Võistlusarvestust ja tulemuste arvestamine:
 Tüdrukud kuni 10 aastased (ühe ringi aeg)
 Poisid kuni 10 aastased (ühe ringi aeg)
 Tüdrukud 11 kuni 13 aastased (ühe ringi aeg)
 Poisid 11 kuni 13 aastased (ühe ringi aeg)
 Naised fitness klass (kahe ringi aegade summa)
 Mehed fitness klass (kahe ringi aegade summa)
 Naised sportklass (kahe ringi aegade summa)
 Mehed sportklass (kahe ringi aegade summa)
3.9. Koondarvestus ja autasustamine:
 Võistlusel peetakse koondarvestust kolme etapi summas miinussüsteemis, kus kolme etapi kokkuvõttes on parimaks vähem punkte saanud osaleja.
 Punkte jagatakse vastavalt 1.koht 1p,2.koht 3p, 3 koht 4 p, 5 koht 5p ning edasi 1 punkti kaupa.
 Võrdsete punktide korral on otsustavaks viimase etapi parim koht.
 Lasteklassides autasustatakse võitjat karika ja diplomiga ning teist ning kolmandat kohta medali ja diplomiga.
 Fitness ja sportklassides autasustatakse kolme parimat karika ja diplomiga.
 Kolme etapi jooksul kiireima ringiaja väljasõitnud naisele ja mehele eriauhind!
3.10. Registreerumine kohapeal kell 18.00-18.30 (lasteklassid 18.00-18.20) või kuni etapile eelneva kuupäevani maili teel: tarturuk@gmail.com.
3.11. Võistlusnumber kinnitatakse osaleja paremale jalale. Võistlusnumber tuleb peale võistlust tagastada korraldajale.
3.12. Osavõtutasu 3 €, tasutakse kohapeal.
3.13. Võistluse ajal 18.30-20.00 soovitatakse rajal mitte soojendust teha või olla äärmiselt tähelepanelik kaasvõistlejate suhtes!
3.14. Kiivri kandmine on kohustuslik. Oma tervisliku seisundi ja treenituse eest vastutab võistleja ise!
4. Protestid
4.1. Proteste saab esitada kuni 15 min. peale finishi sulgemist.
4.2. Protestid ja juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu.
5.Täiendav info
www.rulluisuklubi.ee
tarturuk@gmail.com
Telefonil 5290 988

Toetajad